Inwestycje

 • Plac zabaw

Nowy plac zabaw we Wrockach

Zakończono prace polegające na wyposażeniu oraz montażu placu zabaw w miejscowości Wrocki realizowanego w ramach projektu pn. „Oddział przedszkolny Sportowa Kraina we Wrockach”.

Wykonawca, firma Magic Garden, zgodnie z umową zainstalowała zestaw zabawowy (zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, zadaszenie), huśtawkę typu ważka (wagową), huśtawkę wahadłową podwójną, piaskownice z siedziskiem, bujak sprężynowiec, box wielofunkcyjny, stoły z ławkami, regulamin placu zabaw oraz kosze na śmieci. Koszt wyposażenia i montażu placu zabaw wyniósł 34 624,50 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Oddział przedszkolny Sportowa Kraina we Wrockach” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dzieci z terenów Gminy Golub-Dobrzyń, poprzez stworzenie nowego oddziału przedszkolnego na terenie gminy. Oddział powstał w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wrockach. Grupą docelową jest 15 dzieci. W ramach projektu zakupiono również wyposażenie, m.in. meble, pomoce dydaktyczne i zabawki.

Wartość całkowita projektu wynosi 315 437,50 zł, a dofinansowania pozyskanego przez Gminę to 268 121,87 zł.

drukuj (Nowy plac zabaw we Wrockach)

 • autor: Patryk Skorski, data: 2022-01-21
 • Plac zabaw we Wrockach
 • Plac zabaw we Wrockach
 • Plac zabaw we Wrockach
 • Plac zabaw we Wrockach
 • Plac zabaw we Wrockach
 • Plac zabaw we Wrockach
 • Plac zabaw we Wrockach
 • Plac zabaw we Wrockach
 • Plac zabaw we Wrockach
 • Plac zabaw we Wrockach

Wstecz