Inwestycje

 • Stoisko Gminy na targach

Promocja Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach na BUDMIE

W dniach 1-3 lutego pracownicy Urzędu Gminy uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2022. Była to jubileuszowa 30. edycja największych targów budownictwa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Gmina Golub-Dobrzyń podczas targów promowała tereny inwestycyjne Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach.
Targi BUDMA tradycyjnie skierowane są do czterech grup zwiedzających: przedstawicieli handlu materiałami budowlanymi, fachowców, architektów i projektantów oraz deweloperów i inwestorów.

Udział Gminy w tym prestiżowym wydarzeniu możliwy był dzięki realizowanemu zadaniu pn. Przeprowadzenie działań dot. promocji związanej z terenami inwestycyjnymi w ramach projektu „Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach" na który pozyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności  gospodarki  regionu  Działanian1.4 Wsparcie rozwoju  przedsiębiorczości  Poddziałanie  1.4.3  Rozwój  infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przypomnijmy, że w ramach działań promocyjnych, m.in. powstała specjalna strona dedykowana Parkowi Przemysłowo-Technologicznemu we Wrockach www.investinwrocki.pl oraz nagrano film promocyjny, który mogą Państwo obejrzeć pod linkiem https://youtu.be/1LrMqrrvQpQ

Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia.

drukuj (Promocja Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach na BUDMIE)

 • autor: Patryk Skorski, data: 2022-02-04
 • Targi BUDMA w Poznaniu
 • Targi BUDMA w Poznaniu
 • Targi BUDMA w Poznaniu
 • Targi BUDMA w Poznaniu
 • Targi BUDMA w Poznaniu
 • Targi BUDMA w Poznaniu
 • Targi BUDMA w Poznaniu
 • Targi BUDMA w Poznaniu
 • Targi BUDMA w Poznaniu

Wstecz