Inwestycje

  • Wejście do powstającego Inkubatora przedsiębiorczości

Ruszają prace w Inkubatorze Przedsiębiorczości

W tym miesiącu przekazano Wykonawcy, firmie NAT-BUD sp. z o.o. z Torunia plac budowy pod zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową na inkubator przedsiębiorczości”.

Inkubator powstanie w części budynku dawnej szkoły w Sokołowie i będzie pierwszym tego typu obiektem w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Jako jeden z podmiotów tworzonej strefy ekonomicznej będzie miał za zadanie wspierać przedsiębiorców w procesie tworzenia przez nich działalności gospodarczej (inkubacji) i pomagać w funkcjonowaniu na rynku przez doradztwo i szkolenia. Poza przestrzenią biurową (sale konferencyjne, szkoleniowe, biura), inkubator będzie pełnił funkcję miejsca spotkań środowiska gospodarczego, współpracy publiczno–prywatnej i realizacji wspólnych projektów na rzecz przedsiębiorczości czy konkurencyjności regionu.

Zgodnie z umową zakres prac Wykonawcy obejmie, m.in. roboty budowlane, w tym roboty rozbiórkowe, wykonanie posadzek, malowanie, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie nawierzchni utwardzonej przy budynku, roboty elektryczne, sanitarne oraz wyposażenie inkubatora.

Zadanie powinno zostać wykonane do końca maja br., a jego wartość strony określiły na 1 126 212,00 zł.

Gmina Golub-Dobrzyń na realizację tej inwestycji pozyskała ponad 90% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. 

 

drukuj (Ruszają prace w Inkubatorze Przedsiębiorczości)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-02-17

Wstecz