Inwestycje

  • Podpisanie umowy przez Wójta Marka Ryłowicza oraz Skarbnik Iwonę Górską

Kolejne projekty dedykowane seniorom

8 marca, w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy", Wójt Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Iwona górska podpisali umowy o powierzenie grantu na dwa projekty skierowane do seniorów.
W ramach podpisanych umów zrealizowane zostaną następujące projekty grantowe:
1. „Seniorzy z pasją” - warsztaty dla seniorów w miejscowości Pusta Dąbrówka, 
2. „Czas na marzenia” - warsztaty dla seniorów w miejscowości Gałczewko.

Całkowita wartość każdego z projektów to 52 632,00 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł na każdy z nich.

W ramach projektów przewidziano warsztaty z psychologiem, zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, warsztaty artystyczne, warsztaty z zakresu stylu i pielęgnacji urody osób 60+, warsztaty kulinarne, fotograficzne, z prawnikiem oraz wyjazdy kulturalno-animacyjne.

Termin realizacji projektu to 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r.

Obecnie trwa rekrutacja. Więcej informacji na stronach PUSTA DĄBRÓWKA oraz GAŁCZEWKO.

Wcześniej Gmina Golub-Dobrzyń realizowała podobne projekty w Sokołowie i Ostrowitem oraz dedykowany dzieciom i młodzieży projekt pn. „Klub Młodzieżowy w Gajewie”.

drukuj (Kolejne projekty dedykowane seniorom)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-03-08

Wstecz