Inwestycje

  • Dobudowana część szkoły

Kolejna inwestycja dofinansowana ze środków unijnych zakończona

14 marca Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do wniosku Gminy Golub-Dobrzyń w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole wraz z jej przebudową i rozbudową we Wrockach”.

W ramach zadania wykonano m. in. następujące prace:
- prace fundamentowe, posadzkowe, murowe, stropowe oraz prace związane z wykonaniem dachu,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowej,
- wykonanie instalacji c.o.,
- wykonanie instalacji wentylacji,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- montaż stolarki drzwiowej i okiennej,
- prace malarskie, okładziny ścienne i podłogowe z płytek,
- wykonanie elewacji.

Całkowity koszt zadania wyniósł 621 116,08 zł. Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki środkom pozyskanym przez Gminę z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Wartość dofinansowania wyniosła 527 948,66 zł.

 

drukuj (Kolejna inwestycja dofinansowana ze środków unijnych zakończona)

  • autor: Sławomir Kowalski, data: 2022-03-16
  • Dobudowana część szkoły we Wrockach
  • Dobudowana część szkoły we Wrockach
  • Dobudowana część szkoły we Wrockach
  • Dobudowana część szkoły we Wrockach
  • Dobudowana część szkoły we Wrockach
  • Tablica informująca o dofinansowaniu
  • Tablica informująca o dofinansowaniu

Wstecz