Inwestycje

  • Przebudowa drogi gminnej nr 110267C Bedewo-Sokołowo

Droga z nową nawierzchnią

W poniedziałek, 11 kwietnia odbył się odbiór końcowy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110267C Bedewo-Sokołowo”.

Wykonawca, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. w ramach zadania wykonał na długości ok. 500 m nową nawierzchnię bitumiczną jezdni o szerokości 4 m z betonu asfaltowego dwuwarstwowo – warstwa wiążąca 3 cm i warstwa ścieralna 3 cm. Jako podbudowę częściowo wykorzystano istniejącą nawierzchnię z kruszywa. Wykonano również nową nawierzchnię pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa betonowego z recyklingu.

Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 210 tys. zł i została w całości pokryta z budżetu Gminy.

drukuj (Droga z nową nawierzchnią)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-04-13

Wstecz