Inwestycje

  • Wójt Marek Ryłowicz odbiera umowę

Będzie remont świetlicy w Pustej Dąbrówce

26 maja w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Wójt Marek Ryłowicz podpisał umowę na zadanie z zakresu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Golub-Dobrzyń pozyskała 470 593,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce”.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” zakończył się w październiku ubiegłego roku. 11 maja zarząd województwa kujawsko-pomorskiego zatwierdził listę, na której znalazł się również wniosek Gminy Golub-Dobrzyń.

Realizacja ww. projektu przyczyni się do przebudowy i rozbudowy już istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce. Poza pracami budowlanymi, wymianą instalacji sanitarnej, klimatyzacyjnej, wentylacji mechanicznej i elektrycznej świetlica zostanie wyposażona w schodołaz dla osób niepełnosprawnych, krzesła bankietowe, zlew kuchenny dwukomorowy typu basen oraz 5-palnikową kuchnię gazową z piekarnikiem.

drukuj (Będzie remont świetlicy w Pustej Dąbrówce)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-05-31
  • Wójt Marek Ryłowicz odbiera umowę

Wstecz