Inwestycje

  • Podpisanie listu intencyjnego

Podpisanie listu intencyjnego ws. klastra energii

We wtorek, 14 czerwca, przedstawiciele 5 samorządów oraz Stowarzyszenia PROSUMENT Klaster Odnawialnych Źródeł Energii z inicjatywy Wójta Marka Ryłowicza spotkali się w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, aby podpisać list intencyjny dot. utworzenia Klastra Energii pn.: „Golubsko-Dobrzyński Klaster Energii”.

List intencyjny został podpisany przez pana Marka Ryłowicza – Wójta Gminy Golub-Dobrzyń, pana Mariusza Piątkowskiego – Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, pana Pawła Klonowskiego – Wójta Gminy Bobrowo, pana Stanisława Szarowskiego – Wójta Gminy Dębowa Łąka, pana Piotra Wolskiego – Wójta Gminy Radomin oraz pana Cezarego Wujcińskiego – Wiceprezesa Zarządu w Stowarzyszeniu PROSUMENT Klaster Odnawialnych Źródeł Energii.    

Wszyscy sygnatariusze zgodnie oświadczyli, że dołożą starań by do 30.09.2022 r. zakończyć wspólne prace związane z tworzeniem umowy Klastra, która określi cele, zasady współpracy oraz sposób funkcjonowania Klastra Energii.    

Utworzenie „Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii” pozwoli stronom na wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji i obrotu energią z odnawialnych źródeł energii w ramach sieci dystrybucyjnej na obszarze jego działania.

drukuj (Podpisanie listu intencyjnego ws. klastra energii)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-06-17
  • Podpisanie listu intencyjnego
  • Podpisanie listu intencyjnego
  • Podpisanie listu intencyjnego

Wstecz