Inwestycje

  • Tablica informująca o dofinansowaniu

Budowa sieci kanalizacyjnej zakończona

Zakończono realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na ternie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków”. Wykonawcą zadania był Zakład Usługowy WOD-BUD Zdzisław Kliński.

Zadanie swoim zakresem obejmowało  budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sokoligóra, przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Sokołowie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białkowo.

W Sokołowie m.in. została wykonana nawierzchnia wjazdowa przez bramę, przebudowano przepompownię ścieków, przewody doprowadzające ścieki na złoża biologiczne, złóża biologiczne i przewody doprowadzające ścieki do osadnika wtórnego. Wybudowany został przewód wodociągowy, kanalizacja sanitarna do budynku pomocniczego, przewód sprężonego powietrza, plac manewrowy, chodniki i ogrodzenie. Zakład Usługowy WOD-BUD wykonał również wewnętrzną instalacje elektryczną, sieć energetyczną zewnętrzną i oświetlenie. Zakres prac obejmował również rozruch oczyszczalni i wyposażenie  jej w sprzęt do eksploatacji.

W miejscowościach Białkowo i Sadykierz budowa sieci kanalizacyjnej objęła budowę kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. 

Gmina Golub-Dobrzyń pozyskała na to zadanie wsparcie w kwocie 1 332 559,00 zł  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Pozostała część zostanie pokryta z budżetu Gminy. Wartość całkowita projektu to prawie 2,5 mln zł.

 

drukuj (Budowa sieci kanalizacyjnej zakończona)

  • autor: Sławomir Kowalski, data: 2022-05-30
  • Tablica informująca o dofinansowaniu
  • Tablica informująca o dofinansowaniu
  • Inwestycja w trakcie prac
  • Inwestycja w trakcie prac
  • Inwestycja po zakończeniu prac
  • Inwestycja po zakończeniu prac
  • Inwestycja po zakończeniu prac

Wstecz