Inwestycje

  • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Węgiersku

Ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy już wkrótce

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa DW 554 w m. Węgiersk polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego (ciąg pieszy z dopuszczalnym ruchem rowerowym) oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Węgiersk”.

Łączna długość ścieżki rowerowej i ciągu pieszo rowerowego wyniesie 1038,80 m, w tym ciąg pieszo-rowerowy będzie stanowić 191 m, a ścieżka rowerowa 847,80 m.

Całkowita wartość umowy z Wykonawcą to 799 801,93 zł. Przypomnijmy, że na ten cel Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

drukuj (Ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy już wkrótce)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-07-25
  • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Węgiersku
  • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Węgiersku
  • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Węgiersku
  • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Węgiersku
  • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Węgiersku
  • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Węgiersku

Wstecz