Inwestycje

  • Podpisanie umów o dofinansowanie

Umowy na warsztaty dla seniorów podpisane

28 lipca w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gmina Golub-Dobrzyń otrzymała trzy granty w wysokości 50 000,00 zł każdy na realizację kolejnych projektów skierowanych dla osób powyżej 60. roku życia. Tym razem projekty będą realizowane od sierpnia do końca grudnia w

  • Białkowie - "Życie w pełni" - warsztaty dla seniorów w miejscowości Białkowo,
  • Skępsku - "Twórczy senior" - warsztaty dla seniorów w miejscowości Skępsk oraz
  • Wrockach - "Żyje aktywnie" - warsztaty dla seniorów w miejscowości Wrocki.

W ramach projektów dla uczestników przewidziano bezpłatne warsztaty z psychologiem, warsztaty kulinarne, warsztaty z kosmetologiem, zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, warsztaty artystyczne, warsztaty fotograficzne, warsztaty taneczne oraz wyjazdy kulturalno-animacyjne.

drukuj (Umowy na warsztaty dla seniorów podpisane)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-08-04

Wstecz