Inwestycje

  • Ciąg pieszo-rowerowy w Węgiersku

Budowa ciągu pieszo-rowerowego ukończona

Zakończono prace dot. zadania pn. „Przebudowa DW 554 w m. Węgiersk polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego (ciąg pieszy z dopuszczalnym ruchem rowerowym) oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Węgiersk”.

Zgodnie z umową z Wykonawcą powstała ścieżka rowerowa o długości 847,80 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o długości 191 m. W ramach zadania wykonano m.in. nawierzchnię ciągu ścieżki rowerowej oraz zjazdy, obramowania, obrzeża, poszerzenie jezdni, odwodnienie, krawężniki, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powstał również pięciostanowiskowy obiekt „bike&ride”.

Ciąg pieszo-rowerowy oraz ścieżka rowerowa znajdują się przy drodze wojewódzkiej 554, więc wykonanie tych prac nie było w kompetencjach Gminy. Odpowiadając jednak na oczekiwania mieszkańców Wójt Gminy Golub-Dobrzyń wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z prośbą o prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Po wykonaniu projektu budowlanego Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie i podpisała z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy porozumienie o zajęcie pasa drogowego.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 799 801,93 zł.

 

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-09-20
  • Ciąg pieszo-rowerowy w Węgiersku
  • Tablica informująca o dofinansowaniu
  • Tablica informująca o dofinansowaniu

Wstecz