Inwestycje

  • Zutylizowany azbest

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń

Zakończono i rozliczono zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń” w 2022 roku.

Wartość zadania wyniosła 47 089,79 zł.

Usługa utylizacji eternitu została sfinansowana w całości ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W wyniku realizacji zadania wyroby azbestowe usunięto z 42 posesji. Masa unieszkodliwionych odpadów wyniosła 117,455 ton. Wykonawcą zadania była firma PRO-EKO SERWIS sp. z o.o.

W przyszłym roku ruszy kolejny nabór wniosków na unieszkodliwianie azbestu. Gmina na ten cel zamierza przeznaczyć 60 500,00 zł.

 

drukuj (Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń)

  • autor: Jakub Gajtkowski, data: 2022-10-11

Wstecz