Inwestycje

  • Podpisanie umowy

Podpisanie umowy dot. utworzenia „Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii”

Dziś, przedstawiciele pięciu samorządów – Gminy Golub-Dobrzyń, Miasta Golubia-Dobrzynia, Gminy Bobrowo, Gminy Dębowa Łąka, Gminy Radomin oraz Stowarzyszenia PROSUMENT Klaster Odnawialnych Źródeł Energii spotkali się w Golubiu-Dobrzyniu aby podpisać umowę dot. utworzenia „Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii”.

Zgodnie z §3 umowy „Klaster Energii stanowi platformę do współpracy  podmiotów samorządowych i gospodarczych w zakresie wytwarzania, magazynowania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną lub ciepłem lub paliwami.”

Wymienienie sygnatariusze spotkali się już wcześniej, 14 czerwca br. podpisując list intencyjny, który zapoczątkował działania związane z utworzeniem klastra energii. Dzisiejsze podpisanie umowy jest kolejnym etapem zmierzającym do utworzenia klastra.

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-10-25

Wstecz