Inwestycje

  • Wójt Marek Ryłowicz, Skarbnik Iwona Górska i Nadleśniczy Robert Paciorek

Wspólne przedsięwzięcie Gminy i Nadleśnictwa

28 października Wójt Marek Ryłowicz, Skarbnik Iwona Górska oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń Robert Paciorek podpisali umowę dot. realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 110233C Tokary-Konstancjewo”.

W ramach wspólnej inicjatywy Gmina Golub-Dobrzyń obejmie funkcję inwestora zadania przeprowadzając całą inwestycję – od przygotowania dokumentacji technicznej, poprzez wybór wykonawcy zadania, po wykonanie remontu drogi.

Całkowita wartość realizacji wspólnego przedsięwzięcia szacowana jest na kwotę 560 177,00 zł, z czego 59% szacowanej wartości przedsięwzięcia tj. 336 100,00 zł zostanie przekazane przez Nadleśnictwo z funduszu leśnego, a pozostałą część kosztów pokryje Gmina Golub-Dobrzyń.

Dzięki dobrej współpracy Gminy i Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń zadanie zostanie wykonane jeszcze w tym roku.

drukuj (Wspólne przedsięwzięcie Gminy i Nadleśnictwa)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-11-02

Wstecz