Inwestycje

  • Posiedzenie Rady Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii

Spotkanie Rady Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii

12 stycznia odbyło się kolejne spotkanie Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii.

Tym razem członkowie Klastra spotkali się w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sokołowie. Wójt Marek Ryłowicz, jako Przewodniczącego Rady i Koordynatora Klastra oraz gospodarz spotkania powitał gości i przedstawił krótką historię budynku, który w ostatnim roku bardzo się zmienił o czym pisaliśmy min. tutaj.

Po stwierdzeniu quorum i przejęciu porządku obrad podjęto uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków Klastra, którymi są przedsiębiorcy z terenu gmin członkowskich.

Kolejnym punktem spotkania były prezentacje dot. m.in. bilansu energii w Klastrze oraz potencjalnych do wykorzystania narzędzi informatycznych, projektu „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej” w ramach inicjatywy ELENA, założeń Programu Priorytetowego „Energia dla wsi” oraz możliwości modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z źródłami finansowania. Po prezentacjach przedstawiciele mogli zgłaszać uwagi i wolne wnioski.

Przypomnijmy, Golubsko-Dobrzyński Klaster Energii został powołany przez sześć podmiotów (Gminę Golub-Dobrzyń, Miasto Golub-Dobrzyń, Gminę Dębowa Łąka, Gminę Bobrowo, Gminę Radomin oraz Stowarzyszenia PROSUMENT Klaster Odnawialnych Źródeł Energii).

W związku z trudną sytuacją energetyczną w kraju Gmina Golub-Dobrzyń podjęła już kilka lat temu działania zmierzające do utworzenia klastra energii, który pozwoli stronom na wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji i obrotu energią z odnawialnych źródeł energii w ramach sieci dystrybucyjnej na obszarze  działania.

drukuj (Spotkanie Rady Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-01-19
  • Posiedzenie Rady Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii
  • Posiedzenie Rady Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii

Wstecz