Inwestycje

  • 20230216_092338

Remont świetlicy w Pustej Dąbrówce już wkrótce

Wczoraj Wójt Marek Ryłowicz i Skarbnik Iwona Górska podpisali umowę z Wykonawcą, firmą NAT-BUD Sp. z o.o. reprezentowaną przez Justynę Działdowską – Prezesa Zarządu na zadanie pn. „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce”.

Gmina Golub-Dobrzyń pozyskała 470 593,00 zł na zadanie z zakresu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W styczniu br. roku ogłoszono przetarg. Swoją ofertę zgłosiły 3 firmy, z których najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma NAT-BUD Sp. z o. o. z Torunia.

W ramach podpisanej wczoraj umowy Wykonawca zobowiązuje się do przebudowy istniejącego już budynku świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce. Poza pracami budowlanymi, wymianą instalacji sanitarnej, klimatyzacyjnej, wentylacji mechanicznej i elektrycznej świetlica zostanie wyposażona w schodołaz dla osób niepełnosprawnych, krzesła bankietowe, zlew kuchenny dwukomorowy typu basen oraz 5-palnikową kuchnię gazową z piekarnikiem.

Wartość podpisanej dziś umowy to 610 093,19 zł. 

drukuj (Remont świetlicy w Pustej Dąbrówce już wkrótce)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-02-16
  • Tablica informacyjna

Wstecz