Inwestycje

  • Podpisanie umowy

Szkoła zyska nowy plac zabaw i siłownię

W tym tygodniu Wójt Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Iwona Górska podpisali umowę z Zakładem Gospodarczym EKOLOG Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Gałczewie” realizowanego przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2020 w wysokości 145 000,00 zł.

W ramach umowy Wykonawca wykona plac zabaw i siłownię plenerową, w tym m.in. roboty ziemne, montaż nawierzchni ze sztuczną trawą, ogrodzenie, fundamenty pod urządzenia zabawowe i siłowe oraz ich montaż, montaż elementów parkowych i urządzeń siłowni plenerowej. 
Zadanie powinno zostać zakończone do końca marca, a jego wartość to 185 223,73 zł.

Celem projektu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zamieszkującym obszary objęte Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” dostatecznej liczby infrastruktury zaspokajającej ich potrzeby. 

 

drukuj (Szkoła zyska nowy plac zabaw i siłownię)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-02-17

Wstecz