Inwestycje

 • Wójt Marek Ryłowicz przecina wstęgę

Uroczyste otwarcie Inkubatora Przedsiębiorczości w Sokołowie

W piątek, 24 lutego odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości w Sokołowie.

Na zaproszenie wójta Marka Ryłowicza odpowiedzieli i wzięli udział w uroczystości m.in. marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Sosnowski, dyrektor Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Elżbieta Siemiątkowska, prezes LGD „Dolina Drwęcy” Magdalena Gadomska, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dulsku ks. Jarosław Kowalczyk, kierownik Biura Rozwoju Urzędu Gminy Wioletta Szymańska, przewodniczący Rady Gminy Artur Kaszyński wraz z radnymi, radni powiatu golubsko-dobrzyńskiego Barbara Jarmuła i Marian Wrzesiński, przedstawiciele lokalnej społeczności – sołtys Tomasz Gutkowski wraz z radą sołecką oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Wójt Marek Ryłowicz powitał zaproszonych gości, przedstawił historię powstania Inkubatora oraz podziękował marszałkowi za otrzymane dofinansowanie dzięki, któremu ta inwestycja była możliwa. Kolejno dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi oraz poświęcenia obiektu. Głos zabrał również marszałek Piotr Całbecki, który wyraził swoje uznanie i zadowolenie ze zmian, które w ostatnich latach dokonują się w gminie Golub-Dobrzyń przy wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Inkubator powstał w części budynku dawnej szkoły w Sokołowie i jest pierwszym tego typu obiektem w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Jego zadaniem będzie wspieranie przedsiębiorców w procesie tworzenia przez nich działalności gospodarczej (inkubacji) i pomaganie w funkcjonowaniu na rynku przez doradztwo i szkolenia. Poza przestrzenią biurową (sala konferencyjna, biura), inkubator będzie pełnił funkcję miejsca spotkań środowiska gospodarczego, współpracy publiczno–prywatnej i realizacji wspólnych projektów na rzecz przedsiębiorczości czy konkurencyjności regionu. 

W ramach zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową na inkubator przedsiębiorczości” dofinansowanej w 90% z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), powstało 7 nowych pomieszczeń biurowych, recepcja, sala konferencyjno-szkoleniowa, kuchnia i toalety. Ponadto inkubator został wyposażony w meble i sprzęt biurowy. Przedsiębiorcy działający w inkubatorze będą mogli skorzystać z parkingu przed budynkiem, dla osób z niepełnosprawnościami wybudowano podjazd oraz zakupiono schodołaz. Całkowity koszt inwestycji to blisko 1,2 mln złotych.

O uroczystym otwarciu Inkubatora Przedsiębiorczości przeczytają Państwo również tutaj.

drukuj (Uroczyste otwarcie Inkubatora Przedsiębiorczości w Sokołowie)

 • autor: Patryk Skorski, data: 2023-02-27
 • Uroczystość otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości w Sokołowie
 • Uroczystość otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości w Sokołowie
 • Uroczystość otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości w Sokołowie
 • Uroczystość otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości w Sokołowie
 • Uroczystość otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości w Sokołowie
 • Uroczystość otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości w Sokołowie
 • Uroczystość otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości w Sokołowie
 • Uroczystość otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości w Sokołowie
 • Uroczystość otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości w Sokołowie
 • Uroczystość otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości w Sokołowie
 • Uroczystość otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości w Sokołowie
 • Uroczystość otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości w Sokołowie
 • Uroczystość otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości w Sokołowie
 • Uroczystość otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości w Sokołowie
 • Uroczystość otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości w Sokołowie

Wstecz