Inwestycje

  • Prace związane z zagospodarowaniem terenu w Cieszynach

Inwestycja goni inwestycję

Okres wiosenno-letni to wzmożony czas prac remontowych i budowlanych. W tym okresie w Gminie Golub-Dobrzyń będzie realizowanych wiele zadań. Niektóre z nich wkrótce zostaną zakończone, inne czekają na wyłonienie wykonawcy bądź ich realizacja rozpocznie się lada dzień. Są to inwestycje drogowe, na które Gmina rokrocznie przeznacza znaczną część budżetu, jak i kubaturowe, których realizacja możliwa jest dzięki pozyskiwanym przez Gminę środkom.

W Gałczewie, w ciągu najbliższych dni zostanie odebrane zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Gałczewie”. W tym samym czasie trwa realizacja zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny”. W ramach inwestycji wybudowane zostaną altany rekreacyjne wraz z elementami małej architektury, plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Zostaną zasadzone rośliny, teren będzie ogrodzony i oświetlony. Ustawione będą również maszty flagowe, tablice informacyjne i pomnik – miejsce pamięci obozu dla kobiet pochodzenia żydowskiego. W granicach objętych opracowanie przestrzeni zostaną dodatkowo wykonane ścieżki z kostki betonowej.

Zadania te realizowane są dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, kolejno z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 145 000,00 zł dofinansowania oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 353 195,00 zł dofinansowania.

W najbliższym czasie wznowione zostaną prace na drodze gminnej Ostrowite-Owieczkowo (przy sklepie sieci Dino w Ostrowitem) oraz rozpocznie się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo. Wkrótce również ruszą roboty na drodze w Białkowie (przy świetlicy) oraz w Olszówce (również przy świetlicy).

Inwestycje te są realizowane w ramach dwóch projektów dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na przebudowę drogi gminnej Ostrowite-Owieczkowo oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lisewo Gmina pozyskała 740 600,00 zł. Przewidywana wartość tego zadania to 1 482 830,64 zł, natomiast na remont drogi gminnej w Białkowie oraz remont drogi gminnej Skępsk-Olszówka pozyskano 655 863,00. Koszt tego przedsięwzięcia oszacowano na  1 808 339,92 zł.

Jak informowaliśmy jakiś czas temu Gmina pozyskała również dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na przebudowę dróg gminnych.    

W ramach zadania pn. „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń” wkrótce ponownie ruszą prace na sześciu odcinkach dróg. Przebudowane lub wyremontowane zostaną dwie drogi w Ostrowitem, dwie drogi w Skępsku oraz droga w Gałczewku i Krążnie. 

Kolejne zadanie realizowane w ramach środków z tzw. Polskiego Ładu pn. „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń” będzie realizowane na pięciu odcinkach dróg gminnych – w Nowogrodzie, w kierunku jeziora Grodno, na Ruźcu (w kierunku miejscowości Grudza), w Węgiersku i w Sokołowie.

Oba te zadania obejmą modernizację dróg o łącznej długości około 8,4 kilometra. Pozyskane dofinansowanie wyniosło ponad 6,3 mln zł.

Przypomnijmy, że trwają również prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce, na które Gmina pozyskała ok. 400 000,00 zł dofinansowania oraz rozpoczęto realizację zadania pn. „Dobudowa budynku (segmentu) biblioteki do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową” w ramach zadania inwestycyjnego „Nowoczesna biblioteka w Nowogrodzie”. Zadanie na które udało się pozyskać 75% dofinansowania, tj. 1 629 778,00 zł w ramach 2 naboru Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” zgodnie z umową powinno zostać zakończone do końca 2024 roku.

13 stycznia ogłoszono natomiast przetarg na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem”. Nabór ofert trwa do 12 kwietnia br. do godz. 11.00. Realizacja tego zadania możliwa będzie dzięki pozyskanemu przez Gminę dofinansowaniu w wysokości 2 720 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

W kwietniu Gmina ogłosi kolejny przetarg, tym razem poszukiwany będzie wykonawca zadania pn. „Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”. Zadaniem objęte zostaną 3 miejscowości, w których bezpośrednio funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej.

We Wrockach zaplanowano termomodernizację oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, w którym zlokalizowany jest m.in. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. W kolejnej miejscowości, tj. Owieczkowie zaplanowano zagospodarowanie terenu wokół jeziora oraz montaż urządzeń sportowo – rekreacyjnych na terenie osiedla. W ostatniej miejscowości Nowawieś planuje się m.in. zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz wykonanie ok. 300 m chodnika w centrum wsi.

Natomiast wczoraj otwarto oferty na realizację zadania pn. nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Węgiersku oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wrockach”. Wpłynęło 7 oferty, z których najniższa cena proponowana przez oferentów to 984 000,00 zł.

drukuj (Inwestycja goni inwestycję)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-03-24

Wstecz