Inwestycje

  • Projekt boiska w Węgiersku

Wybrano wykonawcę budowy boisk

23 marca upłynął termin składania ofert na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Węgiersku oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wrockach”.

Wpłynęło 7 ofert, z których najniższą cenę ofertową (984 000,00 zł)  zaproponowała firma JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz ze Szczecina. Jeśli zostaną spełnione wszystkie wymagania formalne w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.

W ramach ww. zadania zostaną wykonane poniższe prace:    
1) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Węgiersku, polegająca na budowie boiska wielofunkcyjnego 30x17m z zaprojektowanymi polami do gry w piłkę siatkową, piłkę ręczną oraz w koszykówkę, zagospodarowaniu terenu oraz budowie wjazdu na boisko, budowie chodnika, budowie miejsc postojowych.
2) Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wrockach, w tym wykonanie boiska wielofunkcyjnego 30x19m jako obiektu samodzielnego z nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzeniem oraz brukowaną opaską przeznaczonego do gry w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę, budowę bieżni wraz z piaskownicą do skoku w dal oraz montaż elementów małej architektury.

Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki pozyskanemu przez Gminę Golub-Dobrzyń dofinansowaniu w wysokości 351300,00 zł w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2021 Ministerstwa Sportu i Turystyki.

drukuj (Wybrano wykonawcę budowy boisk)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-03-31
  • Projekt boiska we Wrockach
  • Projekt boiska we Wrockach
  • Projekt boiska w Węgiersku
  • Projekt boiska w Węgiersku

Wstecz