Inwestycje

  • Podpisanie umowy

Podpisano umowę na budowę boisk

Wczoraj Wójt Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Gminy Iwona Górska podpisali umowę z wykonawcą firmą JUL-DOM reprezentowaną przez właściciela Przemysława Mazurkiewicza na wykonanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Węgiersku oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wrockach”.

Zgodnie z umową, w ciągu 13 miesięcy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac: 
1) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Węgiersku, polegająca na budowie boiska wielofunkcyjnego 30x17m z zaprojektowanymi polami do gry w piłkę siatkową, piłkę ręczną oraz w koszykówkę, zagospodarowaniu terenu oraz budowie wjazdu na boisko, budowie chodnika, budowie miejsc postojowych.

2) Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wrockach, w tym wykonanie boiska wielofunkcyjnego 30x19m jako obiektu samodzielnego z nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzeniem oraz brukowaną opaską przeznaczonego do gry w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę, budowę bieżni wraz z piaskownicą do skoku w dal oraz montaż elementów małej architektury. 

Wartość zamówienia wynosi 984000,00 zł, a jego realizacja możliwa jest dzięki pozyskanemu przez Gminę Golub-Dobrzyń dofinansowaniu w wysokości 351300,00 zł w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2021 Ministerstwa Sportu i Turystyki.

drukuj (Podpisano umowę na budowę boisk)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-04-19

Wstecz