Inwestycje

 • „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny”

W Cieszynach jest pięknie!

W piątek, 2 czerwca odbył się odbiór zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny”.  

Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca – Firma Handlowo Usługowa KOD BUD Tomasz Dubilis z Mełna wykonała prace polegające m.in. na ustawieniu altan rekreacyjnych wraz z elementami małej architektury, przygotowaniu i ustawieniu placu zabaw oraz siłowni plenerowej, ogrodzeniu terenu, ustawieniu lamp hybrydowych, nasadzeniu rośli, wykonaniu trawników, ułożeniu nawierzchni pola gry do koszykówki, ustawieniu altan wyposażonych w stoliki i ławki, wykonaniu witacza, ustawieniu masztów flagowych, tablicy informacyjnej i pomnika – miejsca pamięci obozu dla kobiet pochodzenia żydowskiego. W granicach objętych opracowaniem przestrzeni wykonywano również ścieżki z kostki betonowej. 

Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 353 195,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość zadania wyniosła 785 000,00 zł.

 

drukuj (W Cieszynach jest pięknie!)

 • autor: Patryk Skorski, data: 2023-06-06
 • Tablica informująca o dofinansowaniu
 • Tablica informująca o dofinansowaniu
 • „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny”
 • „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny”
 • „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny”
 • „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny”
 • „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny”
 • „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny”
 • „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny”
 • „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny”
 • „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny”
 • „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny”

Wstecz