Inwestycje

 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach

Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach

Wczoraj w Pustej Dąbrówce i Cieszynach odbyły się uroczystości dot. otwarcia świetlicy wiejskiej wykonanej w ramach zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce” oraz przestrzeni publicznej w Cieszynach wykonanej w ramach zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny”. Realizacja tych inwestycji możliwa była dzięki środkom pochodzącym z otrzymanego dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 
W uroczystościach uczestniczyli, m.in. Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski, Senator Ryszard Bober, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Elżbieta Siemiątkowska, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz Skarbnik Gminy Iwona Górska, Przewodniczący Rady Gminy Artur Kaszyński wraz z radnymi, radni rady powiatu golubsko-dobrzyńskiego, sołtysi oraz przedstawiciele lokalnej społeczności. 

Goście spotkali się w świetlicy w Pustej Dąbrówce, która w ostatnim czasie przeszła istotny remont. Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu przedstawiono prezentację pokazującą jak znacznie zmienił się ten obiekt. Przypomnijmy, że w ramach zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce” wykonano, m.in. posadzki gresowe i z wykładzin obiektowych trudnościeralnych, malowanie ścian, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, montaż sufitów podwieszanych, wymianę rurociągów wodnych, montaż ogrzewania grzejnikowego, montaż kotła elektrycznego c.o., montaż klimatyzacji.

Realizacja inwestycji możliwa była dzięki dofinansowaniu w wysokości 388 202,00 zł na zadanie z zakresu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wyniosła 610 093,19 zł.

Wójt Marek Ryłowicz podziękował przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego za dotychczasową współpracę, dostrzeganie potrzeb wsi oraz możliwość realizacji wielu zadań dzięki pozyskiwanym środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kolejno wszyscy udali się pod tzw. stary dąb w Cieszynach i na teren przy świetlicy wiejskiej, gdzie realizowane było zadania, pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny” . Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca – Firma Handlowo Usługowa KOD BUD Tomasz Dubilis z Mełna wykonała prace polegające m.in. na ustawieniu altan rekreacyjnych wraz z elementami małej architektury, przygotowaniu i ustawieniu placu zabaw oraz siłowni plenerowej, ogrodzeniu terenu, ustawieniu lamp hybrydowych, nasadzeniu rośli, wykonaniu trawników, ułożeniu nawierzchni pola gry do koszykówki, ustawieniu altan wyposażonych w stoliki i ławki, wykonaniu witacza, ustawieniu masztów flagowych, tablicy informacyjnej i pomnika – miejsca pamięci obozu dla kobiet pochodzenia żydowskiego. W granicach objętych opracowaniem przestrzeni wykonywano również ścieżki z kostki betonowej.     

Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 353 195,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wyniosła 785 000,00 zł.

Bardzo dziękujemy Kołom Gospodyń Wiejskich w Pustej Dąbrówce i Cieszynach oraz wszystkim mieszkańcom za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie wczorajszych uroczystości.

drukuj (Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach)

 • autor: Patryk Skorski, data: 2023-07-05
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach
 • Uroczystości w Pustej Dąbrówce i Cieszynach

Wstecz