Inwestycje

  • 2023_07_27_umowy_PROW_droga Zaręba

Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy dróg

27 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Gminy Golub-Dobrzyń Iwona Górska podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaręba i Sokołowo wraz z Przebudową drogi gminnej nr 110261C w miejscowości Macikowo oraz Przebudową drogi gminnej na dz.nr 290 w miejscowości Ostrowite”

Projekt współfinansowany ze środków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych tj. 3 418 778,00 zł.

Całkowita kwota zadania: 5 372 902,74 zł

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to czerwiec 2024 r.

W ramach zadania zostaną wykonane 3 odcinki dróg:

  • I odcinek Zaręba- Sokołowo o długości 1630 mb,
  • II odcinek Macikowo o długości 999 mb,
  • III odcinek Ostrowite o długości 318 mb.

 

drukuj (Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy dróg)

  • autor: Wioletta Szymańska, data: 2023-07-28

Wstecz