Inwestycje

  • Posiedzenie Rady Klastra

Kolejne spotkanie Rady Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii

13 września odbyło się kolejne posiedzenie Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Marek Ryłowicz, Wójt Gminy Dębowa Łąka Stanisław Szarowski, Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski, Wójt Gminy Bobrowo Paweł Klonowski, Burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz pozostali członkowie – przedstawiciele sektora przedsiębiorstw i pracownicy Urzędu Gminy.

Podczas posiedzenia podjęto kilka uchwał. W związku z ogłoszeniem upadłości przez dotychczasowego koordynatora Klastra, Stowarzyszenie PROSUMENT Klaster Odnawialnych Źródeł Energii, podjęto uchwałę w sprawie jego odwołania oraz kolejne uchwały dot. przyjęcia w poczet nowych członków Klastra, pani Wioletty Szymańskiej oraz powołania pani Wioletty Szymańskiej na nowego Koordynatora Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii. Przewodniczącym Klastra wybrana została Gmina Golub-Dobrzyń. 

Warto podkreślić, że z końcem lipca parlament uchwalił kolejną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza szereg zmian m.in. w zasadach działalności klastrów energii. Nowe regulacje zakładają, że klastry będą mogły obejmować teren jednego powiatu, pięciu sąsiadujących ze sobą gmin i dodatkowo mają funkcjonować na obszarze jednego operatora sieci dystrybucyjnej. Ustawa zakłada, że energia wyprodukowana, a następnie zużyta przez strony klastra będzie zwolniona z opłaty OZE i opłaty kogeneracyjnej, a także z obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia i efektywności energetycznej. 

Obecnie przygotowywany jest jeden z pierwszych wniosków.

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-09-20

Wstecz