Inwestycje

  • Podpisaie umowy

„Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem” - podpisano umowę z Wykonawcą

Dziś w Urzędzie Gminy Wójt Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Iwona Górska podpisali umowę z firmą PG Budownictwo Paulina Getka reprezentowaną przez Prezes firmy Paulinę Getka dot. realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem”.

W ramach zadania w parku przy szkole podstawowej powstanie ścieżka edukacyjna składająca się z jezdni długości 287 m, chodnika o długości 153 m oraz dwóch placów na których ustawione zostanie, m.in. 9 sztuk gier edukacyjnych, ławki parkowe, hotele dla owadów i zegar słoneczny.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki pozyskanemu przez Gminę Golub-Dobrzyń dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 249 634,77 zł. 
Całkowita wartość prac, które powinny zostać zakończone do końca tego roku to 550 000,00 zł. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do infrastruktury pozwalającej na prowadzenie interaktywnych zajęć z zakresu ekologii i ochrony środowiska poprzez budowę ścieżki edukacyjnej.

 

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-09-25

Wstecz