Inwestycje

  • Projekt architektoniczno-budowlany

Poznaliśmy oferty wykonawców

Dziś otwarto oferty wykonawców na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaręba i Sokołowo wraz z Przebudową drogi gminnej nr 110261C w miejscowości Macikowo oraz Przebudową drogi gminnej na dz.nr 290 w miejscowości Ostrowite”.

Do upływu terminu składania ofert określonego w zapytaniu ofertowym swoje propozycje złożyło pięciu wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Mariusz Wilczyński Spółka Komandytowa z Rogowa z ceną 3 868 228,17 zł.

Kolejnym etapem będzie procedura oceny i wyboru oferty oraz podpisanie umowy z wykonawcą, które planowane jest na koniec bieżącego miesiąca.

Przypomnijmy, że w miejscowości Zaręba i Sokołowo powstanie jezdnia o długości 1630 m. Początek projektowanego odcinka drogi zlokalizowany jest na końcu istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscowości Zaręba. Koniec drogi zlokalizowany jest w miejscowości Sokołowo na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2127C Golub-Dobrzyń – Dulsk – Radomin (przedłużenie ul. Sokołowskiej). W Macikowie przebudowana będzie droga łącząca Macikowo z drogą powiatową nr 2125C Paliwodzizna – Macikowo – Węgiersk o długości 999 m. Jest to droga znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku świetlicy w Macikowie. Natomiast w Ostrowitem zadaniem objęty zostanie odcinek o długości 318 m, łączący miejscowość Ostrowite z drogą powiatową nr 2111C Ostrowite –Skępsk – Golub-Dobrzyń. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi zlokalizowane są, m.in. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowitem oraz kompleks boisk i budynków Orlik.

Projekt realizowany będzie dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-11-08
  • Informacja z otwarcia ofert
  • Informacja z otwarcia ofert

Wstecz