Inwestycje

  • Elementy ustawione w ramach zadania

Ścieżka edukacyjna gotowa!

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowitem dużo się dzieje. Z końcem listopada zakończono realizację zadania pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem”, a wczoraj odbył się odbiór techniczny tej inwestycji. W parku przy szkole powstała ścieżka edukacyjna, składająca się z jezdni długości 287 m, chodnika o długości 153 m oraz dwóch placów na których ustawione zostało, m.in. 9 sztuk gier edukacyjnych, ławki parkowe, hotele dla owadów i zegar słoneczny.

Realizacja projektu możliwa była dzięki pozyskanemu przez Gminę Golub-Dobrzyń dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 249 634,77 zł. Całkowita wartość prac to 550 000,00 zł.

Cały czas trwają również prace budowlane związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem”. Zamówienie obejmuje rozbudowę budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Ostrowitem wraz z konieczną przebudową istniejącej części szkoły, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu oraz przebudowę kotłowni w budynku B szkoły w technologii kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową do zasilanie tej kotłowni.

 

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-12-07
  • Elementy ustawione w ramach zadania
  • Elementy ustawione w ramach zadania
  • Elementy ustawione w ramach zadania
  • Elementy ustawione w ramach zadania
  • Elementy ustawione w ramach zadania
  • Elementy ustawione w ramach zadania

Wstecz