Inwestycje

  • Panele fotowoltaiczne

Instalacja fotowoltaiczna już gotowa

W poniedziałek, 18 grudnia odbył się odbiór techniczny zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,36 kWp na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,36 kWp na potrzeby hali sportowej w Gałczewie”.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna została zamontowana bezpośrednio na gruncie. Zakres robót objął zagospodarowanie placu budowy, montaż konstrukcji systemowych i paneli fotowoltaicznych, infrastrukturę techniczną towarzyszącą, montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej, montaż inwerterów fotowoltaicznych, montaż i wyposażenie rozdzielni elektrycznych AC i DC, budowę instalacji uziemiającej, wykonanie podłączeń, zagospodarowanie terenu.

Celem projektu było tworzenie przyjaznej środowisku i efektywnej ekonomicznie infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Przewiduje się, że produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie 77,85 MWhe/rok.

Wykonawcą inwestycji była firma Systemy Fotowoltaiczne SolarRo Roman Klugiewicz.

Wartość robót to 252 150,00 zł. Gmina Golub-Dobrzyń pozyskała na ten cel 100% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

 

 

 

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-12-21
  • Tablica informująca o dofinansowaniu
  • Tablica informująca o dofinansowaniu
  • Tablica informująca o dofinansowaniu

Wstecz