Inwestycje

 • Otwarcie żłobka

Otwarcie żłobka w Gałczewie

30 stycznia w Gałczewie  odbyło się uroczyste otwarcie Gminnego Żłobka „Filemonek”. Jest to już kolejna placówka świadcząca usługi opiekuńcze dla najmłodszych mieszkańców z terenu Gminy Golub-Dobrzyń. Pierwszy żłobek powstał w Ostrowitem.

Na zaproszenie Wójta Marka Ryłowicza oraz Dyrektora żłobka Stanisława Trawińskiego w uroczystości udział wzięli m.in. Przewodniczący Rady Gminy Artur Kaszyński wraz z Radnymi, Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Melerska, dyrektorzy szkół, pracownicy Urzędu Gminy, ks. Kanonik Andrzej Jakielski oraz pracownicy żłobka.

Na początku powitano zaproszonych gości oraz przedstawiono krótką historię powstania żłobka. W swoim wystąpieniu Wójt zaznaczył, że dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy udało się przesunąć środki na ten cel, co pozwoliło zrealizować tę inwestycję. Kolejno dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi oraz poświęcenia obiektu przez księdza kanonika Andrzeja Jakielskiego. 

Gmina Golub-Dobrzyń obserwując wzrastające zainteresowanie podjęła decyzję o otwarciu dodatkowego żłobka na swoim obszarze. Obecnie brak dostępu do opieki nad małymi dziećmi jest istotnym wyzwaniem dla rodziców, którzy muszą zmierzyć się z trudnością organizacji opieki nad dziećmi, jednocześnie wypełniając swoje zawodowe obowiązki. 

Inwestycja pn. „Zmiana sposobu użytkowania części parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gałczewie na żłobek” polegała na zaadaptowaniu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gałczewie. Decyzja dotycząca położenia żłobka przy przedszkolu była wynikiem kompleksowego podejścia do opieki nad dziećmi w gminie oraz możliwością ułatwieniem codziennego funkcjonowania rodzicom. 
Żłobek zlokalizowany został na parterze budynku.  W budynku wydzielono i dostosowano na potrzeby funkcjonowania żłobka pomieszczenia: salę dla dzieci, łazienkę, szatnię oraz zaplecze. Zakupione zostało wyposażenie żłobka oraz materiały dydaktyczne. W ramach zadanie został zamontowany również plac zabaw w pełni dostosowany do grupy wiekowej dzieci. Żłobek zapewni opiekę dla 14 dzieci i będzie funkcjonował przez 5 dni w tygodniu, przez 10 godzin dziennie. Pobyt dziecka będzie dofinansowywany przez 36 miesięcy, dzięki czemu rodzice będą ponosili dużo mniejsze koszty. 

Gmina Golub-Dobrzyń na to zadanie pozyskała dofinansowanie z programu MALUCH+ 2022–2029, który jest programem integrującym środki europejskie – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, a także środki budżetu państwa. Przyznana kwota dofinansowania na utworzenie żłobka wynosi 569 807,01 zł, z tego ze środków Krajowego Planu Odbudowy 502 068,00 zł, a z budżetu państwa 67 739,01 zł. Przyznana kwota dofinansowania do funkcjonowania z FERS wynosi 421 344,00 zł i będzie ona częściowo pokrywała bieżące funkcjonowanie żłobka.

Wykonawcą zadania była Firma Handlowo Usługowa KOD-BUD Tomasz Dubilis z siedzibą w Mełnie.

 • autor: Patryk Skorski, data: 2024-01-31
 • Otwarcie żłobka
 • Otwarcie żłobka
 • Otwarcie żłobka
 • Otwarcie żłobka
 • Otwarcie żłobka
 • Otwarcie żłobka
 • Otwarcie żłobka
 • Otwarcie żłobka
 • Otwarcie żłobka
 • Otwarcie żłobka
 • Otwarcie żłobka
 • Otwarcie żłobka
 • Otwarcie żłobka
 • Otwarcie żłobka
 • Otwarcie żłobka
 • Otwarcie żłobka

Wstecz