Inwestycje

  • Zabezpieczony azbest

Azbest zniknął z kolejnych posesji

Zakończono zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń”.

Wartość zadania wyniosła 91 320,20 zł.

Usługa unieszkodliwiania płyt azbestowo-cementowych finansowana jest w całości ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W wyniku realizacji zdania wyroby azbestowe usunięto z 46 posesji.

Masa unieszkodliwionych odpadów to 154,780 tony.
 
Wykonawcą zadania była firma PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o.

 

  • autor: Jakub Gajtkowski, data: 2024-02-06
  • Zabezpieczony azbest
  • Zabezpieczony azbest

Wstecz