Inwestycje

  • Mapa

Podzamek Golubski będzie miał altanę

15 lutego odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2024 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Gmina Golub-Dobrzyń w związku ze złożonym wnioskiem pozyskała 32 135,00 zł dofinansowania na realizację zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Podzamek Golubski”.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie altany rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej w miejscowości Podzamek Golubski. Wraz z budowa wiaty zostaną wykonane: utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 6 cm pod wiatą i w pobliskim obrębie wiaty, utwardzenie terenu w postaci budowy dwóch miejsc postojowych z geokraty. utwardzenie terenu w postaci dojazdów z kruszywa łamanego w obrzeżu betonowym, utwardzenie terenu w postaci ciągów pieszych z kruszywa łamanego w obrzeżu betonowym, montaż 3 ławek parkowych oraz dwóch koszy na śmieci. 

Przewidywana wartość inwestycji to 50 503,17 zł.

  • autor: Patryk Skorski, data: 2024-02-20

Wstecz