Inwestycje

  • Koncepcja zagospodarowania terenu w Sokołowie

Pozyskano działkę pod plac zabaw

Dziś Wójt Marek Ryłowicz podpisał umowę dotyczącą nieodpłatnego nabycia przez Gminę Golub-Dobrzyń od Skarbu Państwa, zarządzanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa niezabudowanej nieruchomości, działki nr 48/3 o powierzchni 1,31 ha w centrum wsi Sokołowo, z przeznaczeniem na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych, m.in. w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz zieleni urządzonej. Na tym terenie zaplanowano, m.in. wykonanie placu zabaw.

W ciągu najbliższych dni nastąpi rozstrzygnięcie przetargu na zagospodarowanie tego terenu.

  • autor: Patryk Skorski, data: 2024-04-04

Wstecz