Inwestycje

  • Projekt zagospodarowania terenu

Kolejne inwestycje w Sokołowie 

2 kwietnia odbyło się otwarcie ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Modernizacja drogi gminnej i zagospodarowanie terenu na obszarze, w którym funkcjonowało zlikwidowane PPGR”.  Wpłynęły  2 oferty. Po zakończeniu procesu sprawdzenia ofert pod kątem zgodności z wymaganiami i spełnieniem kryteriów nastąpi wybór Wykonawcy. 

Na to zadanie  Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1.100.500,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania zostanie wykonana w Sokołowie droga o długości 740 metrów, o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami i poboczem utwardzonym kruszywem. Dodatkowo zamontowane zostanie oznakowanie. Ponadto inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu w obrębie centrum osiedla budynków wielorodzinnych, w tym m.in. montaż elementów sportowo-rekreacyjnych i obiektów małej architektury.

  • autor: Wioletta Szymańska, data: 2024-04-05

Wstecz