Inwestycje

  • Droga w Węgiersku

Otwarcie ofert na drogę w Węgiersku

Dziś otwarto oferty złożone w ramach prowadzonego postępowania na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Węgiersk”.

W regulaminowym czasie trwania naboru złożono 4 oferty, z których najniższą cenę (845 428,67 zł) zaproponowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. z Lipna.

Przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania Gmina poinformowała, że na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 800 000,00 zł.

Po zakończeniu procesu sprawdzenia ofert pod kątem zgodności z wymaganiami i spełnieniem kryteriów oraz ewentualnej decyzji o zwiększeniu środków na ten cel nastąpi wybór Wykonawcy.

Na realizację tej inwestycji Gmina Golub-Dobrzyń pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, które wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych.

Powyższe zadanie będzie polegało na przebudowie drogi w miejscowości Węgiersk o długości 796,82 m i szerokości jezdni 4 m. Początek projektowanego odcinka drogi ma miejsce na skrzyżowaniu przedmiotowej drogi z drogą wojewódzką nr 554, natomiast koniec na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 110256C.

  • autor: Patryk Skorski, data: 2024-05-09

Wstecz