Inwestycje

 • Droga w m. Zaręba i Sokołowo

Ostrowite, Macikowo, Zaręba i Sokołowo z nowymi drogami

W środę, 19 maja,  odbył się odbiór techniczny przebudowanych dróg w Ostrowitem, Macikowie oraz Zarębie i Sokołowie wykonanych w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaręba i Sokołowo wraz z Przebudową drogi gminnej nr 110261C w miejscowości Macikowo oraz Przebudową drogi gminnej na dz.nr 290 w miejscowości Ostrowite”.

W miejscowościach Zaręba i Sokołowo wykonano jezdnię o długości 1630 m. Początek odcinka drogi zlokalizowany jest na końcu istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscowości Zaręba, a kończy się w miejscowości Sokołowo na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2127C Golub-Dobrzyń – Dulsk – Radomin (przedłużenie ul. Sokołowskiej).

W Macikowie natomiast przebudowano drogę o długości 999 m, łączącą Macikowo z drogą powiatową nr 2125C Paliwodzizna – Macikowo – Węgiersk. Droga znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku świetlicy w Macikowie. 

W Ostrowitem wykonano odcinek o długości 318 m, łączący miejscowość z drogą powiatową nr 2111C Ostrowite – Skępsk – Golub-Dobrzyń. W otoczeniu tej drogi znajduje się Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz kompleks boisk i budynków Orlik.

Inwestycja możliwa była dzięki pozyskanemu przez Gminę dofinansowaniu ze środków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. To wsparcie zostało objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wyniosła 63,63% kosztów kwalifikowanych.
Wartość dofinansowania wyniosła 63,63 % kosztów kwalifikowalnych tj. 3 418 778,00 zł. Całkowita kwota zadania to 5 372 902,74 zł.

Obecnie trwa również procedura przetargowa, która pozwoli na wyłonienia wykonawcy drogi w Węgiersku, a już wkrótce zostanie ogłoszony powtórny przetarg na przebudowę kolejnych dróg.

 

 • autor: Patryk Skorski, data: 2024-05-16
 • Droga w Macikowie
 • Droga w m. Zarębia i Sokołowo
 • Droga w Ostrowitem
 • Tablica informująca o dofinansowaniu - Ostrowite
 • Tablica informująca o dofinansowaniu - Ostrowite
 • Tablica informująca o dofinansowaniu - Macikowo
 • Tablica informująca o dofinansowaniu - Macikowo
 • Tablica informująca o dofinansowaniu - Zaręba i Sokołowo
 • Tablica informująca o dofinansowaniu - Zaręba i Sokołowo

Wstecz