Inwestycje

Nowa nawierzchnia jeszcze w tym roku

Gmina Golub-Dobrzyń systematycznie realizuje inwestycję drogowe. Tylko w ubiegłym miesiącu zakończono przebudowę dróg w Ostrowitem, Macikowie i Zarębie oraz Sokołowie. Podpisano również umowę na realizację kolejnych inwestycji – „Budowę boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu w m. Owieczkowo”, „Przebudowę drogi gminnej nr 110228 C w miejscowości Nowawieś” i „Przebudowę drogi wewnętrznej na dz. nr 241 w miejscowości Sokoligóra”.

Wczoraj natomiast Wójt Marek Ryłowicz przy kontrasygnacie Skarbnika Iwony Górskiej podpisał umowę z Andrzejem Kurdą – Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych sp. z o.o. z Lipna na realizację kolejnego zadania. Tym razem przedmiotem umowy jest „Przebudowa drogi w miejscowości Węgiersk” o długości prawie 800m (796,82 m) i szerokości 4 m.

Początek projektowanego odcinka drogi ma miejsce na skrzyżowaniu przedmiotowej drogi z drogą wojewódzką nr 554, natomiast koniec na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 110256C.

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu środków Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z funduszu przeznaczonego na modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych.

Wartość podpisanej umowy to 845 428,67 zł, a termin jej realizacji to 4 miesiące.

  • autor: Patryk Skorski, data: 2024-06-05
  • Mapa z zaznaczoną drogą
  • Podpisanie umowy z wykonawcą

Wstecz