Inwestycje

  • Powstający plac zabaw w Gajewie

Remont świetlicy w Gajewie

Trwają prace związane z remontem świetlicy wiejskiej w Gajewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne wraz z infrastruktura towarzysząca. 

Inwestycja współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

  • Prace wokół świetlicy w Gajewie
  • Prace wokół świetlicy w Gajewie
  • Prace wokół świetlicy w Gajewie
  • Wnętrze remontowanej świetlicy w Gajewie

Wstecz