Inwestycje

  • Dobudowywana część szkoły we Wrockach

Trwa rozbudowa szkoły we Wrockach

W szkole we Wrockach trwa realizacja zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole wraz z jej niezbędną przebudową i rozbudową we Wrockach”.

Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki pozyskanym przez Gminę środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.  
W tym samym czasie w szkole podstawowej trwają prace remontowe wykonywane przez Zakład Gospodarczy „Ekolog” Sp. z o.o. związane m.in. z remontem szatni i łazienek dla uczniów.

  • Dobudowywana część szkoły we Wrockach
  • Dobudowywana część szkoły we Wrockach
  • Remont pomieszczeń szkoły
  • Remont pomieszczeń szkoły
  • Remont pomieszczeń szkoły

Wstecz