Inwestycje

  • Panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu budynku mieszkalnego

Umowa z wykonawcą na budowę ogniw fotowoltaicznych podpisana

W dniu 23.09.2020 roku podpisano umowę z wykonawcą na  realizację inwestycji pn. „Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń – III etap”. Zadanie zostanie wykonane przez firmę SUN CREW Sp. z o.o., ul. Mostowa 12/23, 87-300 Brodnica.

W ramach zadania wybudowanych zostanie 27  instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,28 kWp oraz 1 instalacja o mocy 3,3 kWp. Prace zostaną wykonane w terminie do dnia 31.12.2020 roku.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020   w ramach działania Efektywność energetyczna  i gospodarka niskoemisyjna w regionie.

  • data: 2020-09-24

Wstecz