Inwestycje

  • Wejście do dawnej szkoły w Sokołowie

22 świetlice wiejskie w 21 sołectwach

W sołectwie Sokołowo trwają obecnie pracę remontowe związane z przystosowaniem budynku szkoły na świetlicę wiejską. Zadanie to zostanie zakończone w najbliższych tygodniach.

Jego realizacja możliwa jest dzięki pozyskanym przez Gminę środkom zewnętrznym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych.

Jeszcze w tym roku, w każdym z 21 sołectw Gminy będzie funkcjonowała świetlica wiejska dostosowana do potrzeb mieszkańców. 
Obecnie wszystkie świetlice funkcjonują w reżimie sanitarnym, udostępniając kuchnie oraz przynależące place do wydarzeń plenerowych. Zgodnie z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa od 29 czerwca w pomieszczeniach zamkniętych (w tym świetlicach wiejskich) będą mogły odbywać się imprezy do 50 osób przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Szczegółowych informacji udzielają opiekunowie świetlic.

Wstecz