Inwestycje

  • Wyremontowana droga w sołectwie Białkowo

Ukończono kolejną inwestycję

W tym miesiącu Gmina Golub-Dobrzyń dokonała odbioru prac remontowych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 467 w m. Białkowo”.

Dzięki zakończeniu tej inwestycji na odcinku 257,80m  powstała nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5m. Wykonano również pobocza o szerokości 0,75m. Na to zadania Gmina pozyskała 50% dofinasowanie z Regionalnego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przypomnijmy, że niedługo Gmina ukończy kolejne inwestycje, m.in. remont szkoły w Sokołowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, zagospodarowanie terenu oraz remont świetlicy w Gajewie, przebudowę ul. Truskawkowej na Ruźcu czy przebudowę drogi gminnej w Karczewie.

  • data: 2021-05-21
  • Wyremontowana droga w sołectwie Białkowo
  • Wyremontowana droga w sołectwie Białkowo

Wstecz