Inwestycje

 • Plac zabaw utworzony w ramach projektu

Park w Gajewie zrewitalizowany

Zakończyły się prace związane z remontem świetlicy wiejskiej w Gajewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.
22 czerwca dokonano odbioru końcowego zadania. Inwestycja pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Gajewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne wraz z infrastruktura towarzysząca” współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostała część została pokryta z budżetu Gminy.

W ramach zadania wykonano remont świetlicy wiejskiej wraz z sanitariatami, ustawiono elementy siłowni zewnętrznej, wykonano plac zabaw oraz boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Teren został ogrodzony oraz zazieleniony przez posianie trawy i nasadzenie drzew i krzewów.

Wszystkich korzystających z placu zabaw, boisk i siłowni zewnętrznej prosimy o zachowanie porządku i bezpieczeństwa oraz stosowanie się do regulaminów umieszczonych na tablicach informacyjnych. 

Jednocześnie przypominamy, że obecnie trwa rekrutacja do Klubu Młodzieżowego, którego zajęcia będą odbywać się w świetlicy w Gajewie. Zachęcamy dzieci w wieku 6-18 lat do uczestnictwa. W ramach Klubu Młodzieżowego w Gajewie przewidziano szereg bezpłatnych zajęć i wyjazdów. Więcej informacji pod linkiem https://www.uggolub-dobrzyn.pl/142,aktualnosci?tresc=583

 • data: 2021-06-24
 • Teren parku w trakcie i po rewitalizacji
 • Teren parku w trakcie i po rewitalizacji
 • Teren parku w trakcie i po rewitalizacji
 • Świetlica wiejska po remoncie
 • Teren parku po rewitalizacji
 • Teren parku po rewitalizacji
 • Teren parku po rewitalizacji
 • Teren parku po rewitalizacji
 • Teren parku po rewitalizacji
 • Teren parku po rewitalizacji
 • Teren parku po rewitalizacji
 • Teren parku po rewitalizacji
 • Teren parku po rewitalizacji
 • Teren parku po rewitalizacji
 • Tablica informująca o dofinansowaniu

Wstecz