Inwestycje

  • Plac po remoncie

Zagospodarowany teren przy świetlicy w Nowogrodzie

18 czerwca dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej przy świetlicy w Nowogrodzie”. W ramach tego zadania wokół świetlicy wiejskiej w Nowogrodzie wykonano nawierzchnię z tłucznia kamiennego , nawierzchnię zieloną utwardzoną, nawierzchnię trawiastą, nasadzono ok. 150 szt. roślin, ustawiono elementy siłowni zewnętrznej oraz stojak na rowery i kosze na śmieci.

Inwestycja możliwa była dzięki pozyskanemu przez Gminę dofinansowaniu w wysokości 63,63% z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

  • data: 2021-06-24
  • Teren przy świetlicy po remoncie
  • Teren przy świetlicy po zakończeniu prac
  • Teren przy świetlicy po zakończeniu prac
  • Teren przy świetlicy po zakończeniu prac
  • Teren przy świetlicy po zakończeniu prac
  • Tablica informująca o dofinansowaniu

Wstecz