Inwestycje

  • Odbiór czeku na dofinansowanie

Gmina z kolejną dotacją

22 czerwca w parku Muzeum Etnograficznego w Toruniu z udziałem przewodniczącej sejmiku Elżbiety Piniewskiej, marszałka Piotra Całbeckiego i wicemarszałków Zbigniewa Sosnowskiego oraz Zbigniewa Ostrowskiego Wójt Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Iwona Górska otrzymali czek na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 110258C Kamienny Smug – Nowogród w km od 0+000 do 0+999 w miejscowości Kamienny Smug”.

Kwota 179 820,00 zł, czyli 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji pochodzi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR). Są to środki pochodzące z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych oraz leśnych z produkcji i przeznaczenia ich na cele nierolnicze.

Dzięki tej inwestycji zmodernizowana zostanie droga w miejscowości Kamienny Smug poprzez przebudowanie odcinka o długości 999m polegające na ułożeniu asfaltu oraz wykonaniu zjazdów i poboczy.

  • data: 2021-06-25

Wstecz