Inwestycje

  • Świetlica w Sokołowie

Sokołowo z własną świetlicą

Dotychczas na terenie Gminy funkcjonowało 20 świetlic wiejskich. W czerwcu dokonano odbioru zadania pn. „Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokołowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”. Tym samym w naszej gminie, w każdym z 21 sołectw obecnie funkcjonuje świetlica wiejska.

W ramach inwestycji wykonano prace polegające na wymianie stolarki drzwiowej, podestu z kostki, ułożeniu posadzek z tworzyw sztucznych oraz płytek, wymianie bojlera, pomalowaniu ścian, wykonaniu sanitariatów oraz robót elektrycznych. Świetlicę wyposażono również w krzesła, stoły i szafki kuchenne.

Realizacja zadania możliwa była dzięki pozyskanym przez Gminę środkom zewnętrznym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych.

Utworzenie świetlicy pozwoli na realizację działań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową mieszkańców. W lipcu ruszą bezpłatne warsztaty dla seniorów. Obecnie trwa rekrutacja do tego projektu. Więcej informacji na stronie https://www.uggolub-dobrzyn.pl/142,aktualnosci?tresc=580

  • data: 2021-06-30
  • Świetlica w Sokołowie
  • Świetlica w Sokołowie
  • Świetlica w Sokołowie
  • Tablica informująca o dofinansowaniu
  • Tablica informująca o dofinansowaniu

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981