Inwestycje

  • Świetlica w Sokołowie

Sokołowo z własną świetlicą

Dotychczas na terenie Gminy funkcjonowało 20 świetlic wiejskich. W czerwcu dokonano odbioru zadania pn. „Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokołowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”. Tym samym w naszej gminie, w każdym z 21 sołectw obecnie funkcjonuje świetlica wiejska.

W ramach inwestycji wykonano prace polegające na wymianie stolarki drzwiowej, podestu z kostki, ułożeniu posadzek z tworzyw sztucznych oraz płytek, wymianie bojlera, pomalowaniu ścian, wykonaniu sanitariatów oraz robót elektrycznych. Świetlicę wyposażono również w krzesła, stoły i szafki kuchenne.

Realizacja zadania możliwa była dzięki pozyskanym przez Gminę środkom zewnętrznym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych.

Utworzenie świetlicy pozwoli na realizację działań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową mieszkańców. W lipcu ruszą bezpłatne warsztaty dla seniorów. Obecnie trwa rekrutacja do tego projektu. Więcej informacji na stronie https://www.uggolub-dobrzyn.pl/142,aktualnosci?tresc=580

  • data: 2021-06-30
  • Świetlica w Sokołowie
  • Świetlica w Sokołowie
  • Świetlica w Sokołowie
  • Tablica informująca o dofinansowaniu
  • Tablica informująca o dofinansowaniu

Wstecz