Inwestycje

  • Wręczenie umowy (fot. Mikołaj Kuras)

Wsparcie na kształtowanie przestrzeni publicznej w Cieszynach

15 lipca podpisano umowę dot. inwestycji pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny”.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną altany rekreacyjne wraz z elementami małej architektury, plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Zostaną zasadzone rośliny, teren będzie ogrodzony i oświetlony. Ustawione będą również maszty flagowe, tablice informacyjne i pomnik – miejsce pamięci obozu dla kobiet pochodzenia żydowskiego. W granicach objętych opracowanie przestrzeni zostaną dodatkowo wykonane ścieżki z kostki betonowej.

Gmina otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. 353 195,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
  • data: 2021-07-23

Wstecz