Inwestycje

  • Wręczenie umowy (fot. Mikołaj Kuras)

Wsparcie na kształtowanie przestrzeni publicznej w Cieszynach

15 lipca podpisano umowę dot. inwestycji pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel - poprawa warunków życia mieszkańców poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Cieszyny.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną altany rekreacyjne wraz z elementami małej architektury, plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Zostaną zasadzone rośliny, teren będzie ogrodzony i oświetlony. Ustawione będą również maszty flagowe, tablice informacyjne i pomnik – miejsce pamięci obozu dla kobiet pochodzenia żydowskiego. W granicach objętych opracowanie przestrzeni zostaną dodatkowo wykonane ścieżki z kostki betonowej.

Gmina otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. 353 195,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • data: 2021-07-23

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981