Inwestycje

  • Podpisanie umowy na inkubator przedsiębiorczości

Umowa na inkubator przedsiębiorczości podpisana

W czwartek, 5 sierpnia Wójt Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Iwona Górska podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową na inkubator przedsiębiorczości”.

Gmina Golub-Dobrzyń na realizację tej inwestycji pozyskała ponad 90% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 1 229 076,55 zł.

Inkubator powstanie w części budynku dawnej szkoły w Sokołowie i będzie pierwszym tego typu obiektem w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Jako jeden z podmiotów tworzonej strefy ekonomicznej będzie miał za zadanie wspierać przedsiębiorców w procesie tworzenia przez nich działalności gospodarczej (inkubacji) i pomagać w funkcjonowaniu na rynku przez doradztwo i szkolenia. Poza przestrzenią biurową (sale konferencyjne, szkoleniowe, biura), inkubator będzie pełnił funkcję miejsca spotkań środowiska gospodarczego, współpracy publiczno–prywatnej i realizacji wspólnych projektów na rzecz przedsiębiorczości czy konkurencyjności regionu.

Przypomnijmy, że niedawno pozostała część szkoły została wyremontowana i przeznaczona na świetlicę wiejską. Realizacja tego zadania również była możliwa dzięki pozyskanym przez Gminę środkom zewnętrznym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych.

  • data: 2021-08-09
  • Podpisanie umowy na inkubator przedsiębiorczości
  • Podpisanie umowy na inkubator przedsiębiorczości

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981