Inwestycje

  • Podpisanie umowy na inkubator przedsiębiorczości

Umowa na inkubator przedsiębiorczości podpisana

W czwartek, 5 sierpnia Wójt Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Iwona Górska podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową na inkubator przedsiębiorczości”.

Gmina Golub-Dobrzyń na realizację tej inwestycji pozyskała ponad 90% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 1 229 076,55 zł.

Inkubator powstanie w części budynku dawnej szkoły w Sokołowie i będzie pierwszym tego typu obiektem w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Jako jeden z podmiotów tworzonej strefy ekonomicznej będzie miał za zadanie wspierać przedsiębiorców w procesie tworzenia przez nich działalności gospodarczej (inkubacji) i pomagać w funkcjonowaniu na rynku przez doradztwo i szkolenia. Poza przestrzenią biurową (sale konferencyjne, szkoleniowe, biura), inkubator będzie pełnił funkcję miejsca spotkań środowiska gospodarczego, współpracy publiczno–prywatnej i realizacji wspólnych projektów na rzecz przedsiębiorczości czy konkurencyjności regionu.

Przypomnijmy, że niedawno pozostała część szkoły została wyremontowana i przeznaczona na świetlicę wiejską. Realizacja tego zadania również była możliwa dzięki pozyskanym przez Gminę środkom zewnętrznym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych.

  • data: 2021-08-09
  • Podpisanie umowy na inkubator przedsiębiorczości
  • Podpisanie umowy na inkubator przedsiębiorczości

Wstecz