Inwestycje

Gmina pozyskała środki na utylizację azbestu

24 sierpnia Wójt Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Iwona Górska w imieniu Gminy Golub-Dobrzyń podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dot. udzielenia Gminie dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń” Gmina otrzyma dotację do kwoty 181 500,00 zł, na lata 2021 – 2023. Dotacja ma charakter refundacji całości poniesionych przez Gminę kosztów do ww. kwoty. Wsparcie pochodzi ze środków WFOŚIGW w Toruniu oraz NFOŚiGW w Warszawie.
Finansowane będą przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Nabór wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania posiadaczom wyrobów azbestowych z terenu Gminy zostanie ogłoszony w odrębnym komunikacie.

Informujemy, że poziom dofinansowania stanowi 100% - osoby mające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z usunięciem azbestu do poziomu wyczerpania alokacji środków na dany rok.

 

  • data: 2021-08-24

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981